Välkommen till Lifepartiet

Vi är inget traditionellt parti. Vi ryms inte på den traditionella blockskalan höger – vänster. Vi är inte heller ett en-frågeparti eller något lokalt missnöjesparti.

Vi är ett parti med en global vision om ett hållbart samhälle – ekologiskt, mänskligt/socialt och ekonomiskt, – ett parti för livet. Vi är en del av det globala samhället och verkar i vårt land. Vi börjar i vårt landsting – Stockholms läns landsting – och vår kommun Stockholm. Vi har siktet inställt mot riksdagen.

Vi som startade Lifepartiet har i många år arbetat för en utveckling av individer, organisationer och samhälle. Vi har erfarenhet av att arbeta i internationella organisationer och koppla ihop vision – strategi – lokala aktiviteter. Med de erfarenheter och insikter vi fått tar vi nu nästa steg. Vi vill nå ut med vårt budskap om helhetssyn på människan och hållbar utveckling i flera dimensioner genom mänsklig tillväxt.

För att uppnå ett hållbart samhälle – ekologiskt, mänskligt/socialt och ekonomiskt – krävs:

  • en ny människosyn – helhetssyn på människan -  och mänsklig tillväxt
  • ett aktivt demokratiskt förhållningssätt hos oss alla – motivationen att bidra till en hållbar utveckling måste komma inifrån varje individ. Vi behöver gå från passiv förväntan om att andra ska lösa problemen till aktivt ställningstagande. Samhället förändras när vi förändras.
  • nya sätt att definiera framgång utifrån de tre hållbarhetsdimensionerna och därmed nya styrsystem på landsnivå och organisationsnivå
  • en utrensning av byråkrati, regelverk och lagstiftning som försvårar för människor att behålla livsglädje och hälsa, bidra till samhället med ett meningsfullt arbete och att vara medmänniska i livets alla situationer
  • rättssäkerheten ska vara lika för alla
  • gör entreprenörskap och företagnade möjligt, mänskligt, meningsfullt och hållbart

Det handlar om ett paradigmskifte. Vi lever idag med en mekanisk människosyn som bygger på föreställningen om att människan är rationell.