Här ska vi visa länkar till

Sänk ribban till riksdagen

Svd 2014 – 06 – 02   Brännpunkt / Demokrati

Att avskaffa fyraprocentsspärren skulle få flera önskvärda effekter. Att underlätta för nya riksdagspartier kan öka engagemanget i politiken och öka valdeltagandet, skriver matematikern Johan Wästlund.    läs mer

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/matematiker-sank-ribban-till-riksdagen_3617872.svd

 

Dagens företagskatter
gynnar de rika och passiva

Svd 2014 – 05 – 25   Brännpunkt / Företagsbeskattning

Den stora skattereformen 1990/91 var överlag en framgång men misslyckades med beskattningen av företag. Kryphål i regelverket för egenföretagares beskattning har möjliggjort provocerande låg skatt för vissa samtidigt som standardskatten för egenföretagare fortfarande är bland de högsta i världen. I stället för att främja nyföretagande gynnar dagens svenska skattesystem den redan rike, den passive och den försiktige. Här krävs ändring för att främja framväxten av snabbt växande företag, skriver professor Magnus Henrekson och forskaren Tino Sanandaji.  läs mer

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/dagens-foretagskatter-gynnar-de-rika-och-passiva_3594830.svd

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>