Om oss

Vi är ett parti med en global vision om ett hållbart samhälle – ekologiskt, mänskligt och ekonomiskt, ett parti för livet. Vi är en del av det globala samhället och verkar i vårt land. Vi börjar i vårt landsting – Stockholms läns landsting – och vår kommun Stockholm. Vi har siktet inställt mot riksdagen.

Vi som startade Lifepartiet har i många år arbetat för en utveckling av individer, organisationer och samhälle. Vi har erfarenhet av att arbeta i internationella organisationer och koppla ihop vision – strategi – lokala aktiviteter. Med de erfarenheter och insikter vi fått tar vi nu nästa steg. Vi vill nå ut med vårt budskap om helhetssyn på människan och hållbar utveckling i flera dimensioner genom mänsklig tillväxt.

Det här är vi som startade Life-partiet:

 

Bitte Slättebol

Bitte Slättebol brinner för att integrera en helhetssyn på människan i allt utvecklingsarbete  för att nå en hållbar utveckling både ekonomiskt, ekologiskt och socialt/mänskligt. Med en bakgrund inom hälso- och sjukvård och global läkemedelsindustri driver hon sedan lång tid tillbaka eget företag inom strategisk utveckling, ledarskap och personlig utveckling, “bygg ditt personliga varumärke inifrån”. Bitte är logoped och civilekonom med en MBA i internationella affärer. Hon har skrivit boken “Strategisk utveckling mot mänsklig tillväxt”.

 

Maria Larsson

Maria brinner för viktiga samhällsfrågor såsom kost och hälsa, personligt ledarskap och personlig utveckling. Hon har en lång och bred bakgrund som management- och IT-konsult. Maria har stor erfarenhet av förändringsprojekt i både små och stora organisationer och arbetar mycket med ledarskaps- och organisationsfrågor. Idag driver hon eget företag. Maria har utbildning inom systemvetenskap, marknadsföring och kommunikation samt konst. 

 

Sabina von Olnhausen Orrby

Sabinas stora intresse är effektiva metoder för mänskigt välbefinnande, personlig utveckling och påfyllnad av energi. På fritiden driver Sabina eget företag som lärare i yoga, meditation och kreativt måleri. Hon är idag projektledare i ett globalt IT-företag. Sabina har lång erfarenhet från Stockholms läns landsting som projektledare för stora komplexa utvecklingsprojekt. Hon har arbetat många år som managementkonsult med HR som specialitet. Sabina är socionom med ekonomisk inriktning.